Εβδομαδιαίος κατάλογος αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (άρθρο 6 Ν.3226/2004) λόγω θερινών δικαστικών διακοπών, όπως ίσχυε και το προηγούμενο έτος.