Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ασκουμένων δικηγόρων στη διεύθυνση νομικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.