Καταστροφή μέρους του αρχείου του Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς