Προκήρυξη προγράμματος: «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες»