Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Περάματος