Τιμητική εκδήλωση του ΔΣΑ για τον πρώην Πρόεδρό του, Ευάγγελο Γιαννόπουλο