Νέος κύκλος του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»