Ανακοίνωση για πολτοποίηση δικογραφιών και εγγράφων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών