Πρωτοδικείο Πειραιώς - Ενημέρωση για την λειτουργία των υπηρεσιών του την προεκλογική περίοδο