Εκλογική ανακοίνωση - Αποτελέσματα νέας κλήρωσης δικαστικών αντιπροσώπων