Ανακοίνωση για την παραλαβή των νέων διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων μετά τη δεύτερη κλήρωση του Αρείου Πάγου