Ανακοίνωση υπηρεσίας συνεργάτη ΔΣΑ (κτίριο 2 - Ευελπίδων)