Η λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας κατά την περίοδο διενέργειας των Ευρωεκλογών, Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών