Διευκρινιστική εκλογική ανακοίνωση για τη λειτουργία των δικαστηρίων