Επιτροπή Δεοντολογίας CCBE (Πορτογαλία 16η Μαΐου 2019)