Ενημέρωση από το Ειρηνοδικείο Ιλίου για την προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης