Εκλογική ανακοίνωση: Δωρεάν μετακίνηση για τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τα ΙΧ οχήματά τους από τις Μινωικές Γραμμές