Εκδήλωση του ΔΣΑ με θέμα: «Επαγγέλλομαι γυναίκα - Είμαι δικηγόρος»