Υπουργείο Εσωτερικών: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα βιβλία της Εφορευτικής Επιτροπής