Η λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Περιστερίου κατά την περίοδο διενέργειας των Ευρωεκλογών, Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών