Η λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου κατά την περίοδο διενέργειας των Ευρωεκλογών, Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών