Εκλογική ανακοίνωση - Χωρίς χρέωση οι διελεύσεις σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας για τη διευκόλυνση των δικαστικών αντιπροσώπων