Λειτουργία τουαλετών αποκλειστικής πρόσβασης δικηγόρων στα Κτήρια 6 και 9 του Πρωτοδικείου Αθηνών