Συνεδρίαση Επιτροπής Εκπαίδευσης (“Training Committee” - Πόρτο, 16.5.2019)