ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αποζημίωση δεύτερης/ου γραμματέως