Η παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων, δεν καταλαμβάνει τις εργασίες του Ελέγκτικού Συνεδρίου