ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης οικονομικού – διοικητικού διευθυντή στον Δ.Σ.Α.