Συνεδρίαση Επιτροπής EU Lawyers (Πόρτο, 16.5.2019)