Ο αγώνας για την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου συνεχίζεται