Σεμινάριο - Εκπαίδευση δικηγόρων στο ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες (TRAUMA)