Τελευταίες Ειδήσεις

05 Αύγουστος 2016
Από τον ΔΣΑ θα συμμετάσχουν 4 Δικηγόροι. Καλούνται όσα μέλη του ΔΣΑ ενδιαφέρονται να αποστείλουν ηλεκτρονικά, έως την Τρίτη 30/8/2016,...
29 Ιούλιος 2016
Το Δ.Σ του ΕΤΑΑ αποφάσισε την παράταση της πώλησης κινητών ενσήμων έως και τις 31-12-2016 αποκλειστικά και μόνον για παρελθούσα χρήση για...
28 Ιούλιος 2016
Ο πρόχειρος διαγωνισμός έχει προυπολογισθείσα δαπάνη 27.280 ευρώ μαζί με ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημέρα  υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 30...