Τελευταίες Ειδήσεις

24 Οκτώβριος 2014
«Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη»
23 Οκτώβριος 2014
Σημαντικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων η έγκριση, για πρώτη φορά από ιδρύσεως Δ.Σ.Α, Κανονισμού Προμηθειών του Συλλόγου με στόχο την...
22 Οκτώβριος 2014
Την συμμετοχή εκπροσώπου του Δικηγορικού σώματος στην ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών με...
21 Οκτώβριος 2014
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ 2665/8 Οκτωβρίου 2014), η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ....
20 Οκτώβριος 2014
Οι γραπτές εξετάσεις των Ασκουμένων Δικηγόρων της Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2014, θα γίνουν στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2014, στη Νομική Σχολή...
16 Οκτώβριος 2014
Στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η δημόσια κλήρωση για τον ορισμό εκατό(100) δικηγόρων που θα...
16 Οκτώβριος 2014
Η ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχε στις παραπάνω συνεδριάσεις, καθώς και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Εκπαίδευσης, Ελεύθερης...
16 Οκτώβριος 2014
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής, μετά από μία σύντομη ενημέρωση για τις δραστηριότητες της CCBE κατά το χρονικό...
16 Οκτώβριος 2014
Βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με στόχο την ενοποίηση του νομικού πλαισίου για τη μεγαλύτερη- καλύτερη εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο...