Τελευταίες Ειδήσεις

05 Οκτώβριος 2015
Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου που διοργανλώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, θα διεξαχθεί στην πόλη του Ναυπλίου και...
05 Οκτώβριος 2015
Ενημέρωση από ΕΚΧΑ ΑΕ για τις υποχρέωσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων κλπ, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης σε δήμους της...
05 Οκτώβριος 2015
Το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στον ΔΣΑ προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, έντυπο αίτησης εγγραφής στο Μητρώο  εκτελεστών  διαθηκών,...
02 Οκτώβριος 2015
Με ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμένοι μέχρι 30-11-2015 να πάρουν από τις δικογραφίες που θα...
02 Οκτώβριος 2015
Η Διεύθυνση κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει ότι όσοι δικηγόροι επιθυμούν να συμμετέχουν τον Ιανουάριο στη...
02 Οκτώβριος 2015
Το ΔΣ του ΔΣΑ εξουσιοδοτεί τα μέλη του προεδρείου να ασκούν όλα τα αναγκαία ένδικα μέσα(μηνύσεις, αγωγές κ.α) σε περιπτώσεις αντιποίησης...
02 Οκτώβριος 2015
Το διαρκές "πάγωμα' κάθε διαδικασίας αναγκαστικής παραβιάζει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και την...
02 Οκτώβριος 2015
Ξεκινά στον ΔΣΑ την τετάρτη 7 Οκτωβρίου στς  6 το απόγευμα η πρώτη εκδήλωση της Ενωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα "Ευρωπαικό Δίκαιο και...
30 Σεπτέμβριος 2015
Ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τα δικαιώματα ατόμων με ψυχική διαταραχή και η προστασία τους στην πράξη", διοργανώνουν στον ΔΣΑ την...
30 Σεπτέμβριος 2015
Παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2015 η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής...