Τελευταίες Ειδήσεις

23 Απρίλιος 2017
"Η προάσπιση της νομιμότητας καθώς και των αρχών του δικηγορικού επαγγέλματος ως λειτουργήματος άμεσα συνυφασμένου με το δικαίωμα παροχής...
21 Απρίλιος 2017
Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας δηλώνει την αντίθεσή της με την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης POS και αποδοχής...
20 Απρίλιος 2017
Ο κ. Αλεξανδρής ζητεί  από τον κ. Πετρόπουλο ενημέρωση για το πότε θα ολοκληρωθεί ο άμεσος επανυπολογισμός των οφειλόμενων εισφορών επί τη...
20 Απρίλιος 2017
Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία για τον διαγωνισμό με ημερομηνία από 16.3.2017 αναφορικά με την «Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης...