Τελευταίες Ειδήσεις

19 Δεκέμβριος 2014
Το καθαρό μέρισμα που αναλογεί σε κάθε συνάδελφο, με βάση το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο Ταμείο Συνεργασίας, ανέρχεται  σε 5,46 ευρώ....
18 Δεκέμβριος 2014
Ο ΔΣΑ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου για την προμήθεια 26.000...
18 Δεκέμβριος 2014
Από την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014, αρχίζει η διανομή του μερίσματος του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων. Το ποσό που...
17 Δεκέμβριος 2014
Επισυνάπτεται Αλφαβητικός Πίνακας  Επιτυχόντων 
16 Δεκέμβριος 2014
Ανακοινώνεται ότι τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων της Β’ εξεταστικής περιόδου  2014, θα ανακοινωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. (...
15 Δεκέμβριος 2014
Ο ΔΣΑ και οι Δικαστικές Ενώσεις Ελλάδος μαζί με την Ιστορική Χορωδία του ΔΣΑ συνδιοργανώνουν μουσική εκδήλωση την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου...
15 Δεκέμβριος 2014
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, συνεδρίασε στις 15/12/2014 στα γραφεία του...
15 Δεκέμβριος 2014
Αφιερωμένη αφ΄ενός στις νέες προκλήσεις του δικηγορικού λειτουργήματος και αφ’ ετέρου στην σχέση εμπιστευτικότητας μεταξύ του δικηγόρου και...
12 Δεκέμβριος 2014
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των Δικηγόρων στην έρευνα για τη πρακτική της προσωρινής κράτησης, που διεξεγάγει το Κέντρο Ευρωπαικού...
11 Δεκέμβριος 2014
Δημοσιεύεται η διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης...
11 Δεκέμβριος 2014
Tα Κέντρα Διαμεσολάβησης – Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών της Χώρας, διοργανώνουν το 1ο Κοινό Συνέδριο Διαμεσολάβησης υπό την αιγίδα του...