Τελευταίες Ειδήσεις

20 Οκτώβριος 2014
Οι γραπτές εξετάσεις των ασκουμένων δικηγόρων της Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2014, θα γίνουν στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2014, στη Νομική Σχολή...
16 Οκτώβριος 2014
Στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η δημόσια κλήρωση για τον ορισμό εκατό(100) δικηγόρων που θα...
16 Οκτώβριος 2014
Η ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχε στις παραπάνω συνεδριάσεις, καθώς και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Εκπαίδευσης, Ελεύθερης...
16 Οκτώβριος 2014
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής, μετά από μία σύντομη ενημέρωση για τις δραστηριότητες της CCBE κατά το χρονικό...
16 Οκτώβριος 2014
Βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με στόχο την ενοποίηση του νομικού πλαισίου για τη μεγαλύτερη- καλύτερη εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο...
16 Οκτώβριος 2014
Η Επιτροπή ασχολήθηκε κατ’ αρχάς με το ζήτημα της Ουκρανίας, καθώς σε πολλές περιοχές, στις οποίες επικρατούν φιλορώσσοι, δεν επιτρέπουν σε...
16 Οκτώβριος 2014
Αρχικώς τα παρευρισκόμενα Μέλη προέβησαν σε επικύρωση των Πρακτικών της από 19.06.2014 συνεδρίασης της Επιτροπής σύμφωνα με το 1ο Θέμα της...
16 Οκτώβριος 2014
Τη συνεδρίαση της Επιτροπής απασχόλησε κατά κύριο λόγο το ζήτημα της παρέμβασης ή μη της CCBE στην Ολομέλεια του ΕυρΔΔΑ για την υπόθεση...
16 Οκτώβριος 2014
Το βασικό σημείο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων των παρόντων Μελών της Επιτροπής αποτέλεσε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αλλαγή...
16 Οκτώβριος 2014
Κατ΄ αρχήν, έγινε εκτενής ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο μείζον θέμα των κυβερνητικών μαζικών παρακολουθήσεων. Ο...
16 Οκτώβριος 2014
Την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 συνήλθε στις Βρυξέλλες η Διαρκής Επιτροπή (Standing Committee)του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικηγόρων, ενώ την...