Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΔΣΑ: Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες του Συλλόγου

Συνημμένα αρχεία »diakiryxi_anoiktoy_diagonismoy_melania.pdf

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 12η  Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 2.30 το μεσημέρι  στα γραφεία του ΔΣΑ,  οδός Ακαδημίας αρ. 60 .

Διαβάστε Περισσότερα »

Ανακοίνωση-Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό "Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 κι Α5 για την κάλυψη των αναγκών του ΔΣΑ για ένα έτος"

Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα 2 του παραρτήματος Β   της  με αριθμ. πρωτ  11846/12-10-2016  Διακήρυξης που αφορά στον Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ A4 KAI Α5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ »διορθώνεται η ποσότητα του είδους 2 από το  εσφαλμένο «8.500 » πακέτα στο ορθό  «7.000 πακέτα».

Διαβάστε Περισσότερα »

ΔΣΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας

Συνημμένα αρχεία »diakiryxi_gia_eidi_kathariotitas_teliko.pdf

Ο ΔΣΑ προκηρύσσει, πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  ειδών καθαριότητας.

Διαβάστε Περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του ΔΣΑ για προμήθεια χαρτιού Α4 και Α5 για το 2016

Συνημμένα αρχεία »diakiryxi_diagonismoy_gia_harti_a4_kai_a5_2016.pdf

 

O ΔΣΑ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και μεγέθους  Α5 για ένα έτος, συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης 21.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε Περισσότερα »

ΔΣΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους

Συνημμένα αρχεία »omadiko_asfalistirio_-_diakiryxi_teliko2.pdf

Ο ΔΣΑ διενεργεί διαγωνισμό για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, για την εθελοντική ομαδική ασφάλιση των μελών του Δ.Σ.Α., των υπαλλήλων του και των εξαρτώμενων μελών τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Διαβάστε Περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια 23.000 αντιτύπων ημερολογίου ΔΣΑ για τα έτη 2017-2018

Συνημμένα αρχεία »diakiryxi_imerologioy_dsa_2017-2018_1.pdf

O ΔΣΑ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια 23.000 αντιτύπων ημερολογίου του ΔΣΑ για τα έτη 2017-2018, με ενσωματωμένο σε αυτά κώδικα -κείμενο νομικού περιεχομένου προκειμένου να τα διανείμει στα μέλη του.

 

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου