Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας ως τις 28/4/2017, της προκήρυξης "ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εσωτερικού ελεγκτή ΔΣΑ

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία για τον διαγωνισμό με ημερομηνία από 16.3.2017 αναφορικά με την «Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εσωτερικού ελεγκτή στον Δ.Σ.Α.» έως και την Παρασκευή  28.4.2017 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Διαβάστε Περισσότερα »

ΔΣΑ: Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες του Συλλόγου

Συνημμένα αρχεία »diakiryxi_anoiktoy_diagonismoy_melania.pdf

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 12η  Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 2.30 το μεσημέρι  στα γραφεία του ΔΣΑ,  οδός Ακαδημίας αρ. 60 .

Διαβάστε Περισσότερα »

Ανακοίνωση-Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό "Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 κι Α5 για την κάλυψη των αναγκών του ΔΣΑ για ένα έτος"

Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα 2 του παραρτήματος Β   της  με αριθμ. πρωτ  11846/12-10-2016  Διακήρυξης που αφορά στον Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ A4 KAI Α5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ »διορθώνεται η ποσότητα του είδους 2 από το  εσφαλμένο «8.500 » πακέτα στο ορθό  «7.000 πακέτα».

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου