Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ.Α.

Ο Βασίλειος Ευστ. Αλεξανδρής γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955.

Έλαβε το απολυτήριο (εξαταξίου) Γυμνασίου από το Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Ακολούθως σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποφοίτησε τον Απρίλιο του έτους 1980.

Το έτος 1992 έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική του διατριβή, την οποία εκπόνησε υπό την εποπτεία...

Γεν. Διευθυντής