Αποφάσεις Δ.Σ.

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή στον ΔΣΑ

Με την από 9.3.2017 απόφασή του το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε την επιλογή εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος θα συνάψει ετήσια σύμβαση  ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τον ΔΣΑ και θα είναι υπεύθυνος τον έλεγχο των υπηρεσιών του ΔΣΑ, διασφαλίζοντας την οικονομική ακεραιότητα, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΔΣΑ.

Διαβάστε Περισσότερα »

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ: Κατακύρωση διαγωνισμού για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους στην εταιρεία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Το ΔΣ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίαση του της 15/3/2017, ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Ομαδικής Ασφάλισης και κατακύρωσε τον διαγωνισμό για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους, στην εταιρεία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ».

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση του Δ.Σ του ΔΣΑ για επιλογή Τραπεζικού Συνεργάτη του Συλλόγου

Μετά από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία και διαπραγμάτευση σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του ΔΣ του ΔΣΑ, επελέγη ως τραπεζικός συνεργάτης η τράπεζα Πειραιώς. Μεταξύ των όρων είναι η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων σε 24 άτοκες δόσεις μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, η χωρίς προμήθεια χρήση όλων των καρτών για συναλλαγές μέσω των μηχανημάτων POS του συλλόγου και του portal.olomeleia.gr, η χορήγηση χρηματικής δωρεάς 150.000 ετησίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιπροσθέτως 100.000 ευρώ για το πρώτο έτος συνεργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα »

Αποφάσεις του Δ.Σ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίασή του στις 19/12/ 2016-Εγκριση Ισολογισμού 2015-Δημιουργία Μητρώου Παγίων του ΔΣΑ

Το ΔΣ του ΔΣΑ, πρώτη φορά μετά από χρόνια, ενέκρινε Ισολογισμό για το 2015. Προηγήθηκε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ΔΣΑ και δημιουργία Μητρώου Παγίων του Συλλόγου. Διενεργήθηκε επίσης διαχειριστικός έλεγχος και για το 2014, από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, μετά από απόφαση του ΔΣΑ και ανοικτό διαγωνισμό.

Διαβάστε Περισσότερα »

Οι θέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στα ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Νομική βοήθεια και τα παράβολα.

Τις σοβαρές ενστάσεις του και στα τρία νομοσχέδια του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη νομική βοήθεια και τα παράβολα εκφράζει το ΔΣ.του ΔΣΑ που συνεδρίαε εκτάκτως. Ο ΔΣΑ στηλιτεύει το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των Δικηγόρων στην κατάρτιση των εν λόγω ν/δ  και ζητεί να μην προωθηθούν στη Βουλή χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής χρόνος για ουσιαστική -και όχι προσχηματική- διαβούλευση.

Διαβάστε Περισσότερα »

Προϋπολογισμός ΔΣΑ έτους 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή του την 1η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε.

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση για αποχή -Διευκρινίσεις για το πλαίσιο αποχής

To Δ.Σ του ΔΣΑ, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε αποχή με το ισχύον πλαίσιο έως και τις 17 Ιουνίου 2016. Από τις 18 Ιουνίου 2016 και μετά, υιοθετείται το πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που αποφάσισε η Ολομέλεια στις 3/6/2016. Διευκρινίζεται ότι οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων συζητούνται  χωρίς να απαιτείται άδεια, από τις 9/6/2016 και εξής, ανεξάρτητα εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση-εισήγηση του Δ.Σ του ΔΣΑ προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για παράταση της αποχής έως και τις 15-6-2016

Το ΔΣ του ΔΣΑ αποδοκιμάζει την φημολογούμενη επι τα χείρω τροποποίηση του ασφαλιστικού νόμου για τους Δικηγόρους,κατα παράβαση θεμελιώδων αρχών του Συντάγματος. Αποφάσισε να προτείνει δια του προέδρου του στην Ολομέλεια που θα συγκληθεί στις 3/6/2016, συνέχιση της αποχής μέχρι και τις 15/6/2016.

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου