Αποφάσεις Δ.Σ.

Απόφαση του Δ.Σ του ΔΣΑ για επιλογή Τραπεζικού Συνεργάτη του Συλλόγου

Μετά από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία και διαπραγμάτευση σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του ΔΣ του ΔΣΑ, επελέγη ως τραπεζικός συνεργάτης η τράπεζα Πειραιώς. Μεταξύ των όρων είναι η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων σε 24 άτοκες δόσεις μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, η χωρίς προμήθεια χρήση όλων των καρτών για συναλλαγές μέσω των μηχανημάτων POS του συλλόγου και του portal.olomeleia.gr, η χορήγηση χρηματικής δωρεάς 150.000 ετησίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιπροσθέτως 100.000 ευρώ για το πρώτο έτος συνεργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα »

Αποφάσεις του Δ.Σ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίασή του στις 19/12/ 2016-Εγκριση Ισολογισμού 2015-Δημιουργία Μητρώου Παγίων του ΔΣΑ

Το ΔΣ του ΔΣΑ, πρώτη φορά μετά από χρόνια, ενέκρινε Ισολογισμό για το 2015. Προηγήθηκε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ΔΣΑ και δημιουργία Μητρώου Παγίων του Συλλόγου. Διενεργήθηκε επίσης διαχειριστικός έλεγχος και για το 2014, από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, μετά από απόφαση του ΔΣΑ και ανοικτό διαγωνισμό.

Διαβάστε Περισσότερα »

Οι θέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στα ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Νομική βοήθεια και τα παράβολα.

Τις σοβαρές ενστάσεις του και στα τρία νομοσχέδια του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη νομική βοήθεια και τα παράβολα εκφράζει το ΔΣ.του ΔΣΑ που συνεδρίαε εκτάκτως. Ο ΔΣΑ στηλιτεύει το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των Δικηγόρων στην κατάρτιση των εν λόγω ν/δ  και ζητεί να μην προωθηθούν στη Βουλή χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής χρόνος για ουσιαστική -και όχι προσχηματική- διαβούλευση.

Διαβάστε Περισσότερα »

Προϋπολογισμός ΔΣΑ έτους 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή του την 1η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε.

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση για αποχή -Διευκρινίσεις για το πλαίσιο αποχής

To Δ.Σ του ΔΣΑ, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε αποχή με το ισχύον πλαίσιο έως και τις 17 Ιουνίου 2016. Από τις 18 Ιουνίου 2016 και μετά, υιοθετείται το πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που αποφάσισε η Ολομέλεια στις 3/6/2016. Διευκρινίζεται ότι οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων συζητούνται  χωρίς να απαιτείται άδεια, από τις 9/6/2016 και εξής, ανεξάρτητα εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση-εισήγηση του Δ.Σ του ΔΣΑ προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για παράταση της αποχής έως και τις 15-6-2016

Το ΔΣ του ΔΣΑ αποδοκιμάζει την φημολογούμενη επι τα χείρω τροποποίηση του ασφαλιστικού νόμου για τους Δικηγόρους,κατα παράβαση θεμελιώδων αρχών του Συντάγματος. Αποφάσισε να προτείνει δια του προέδρου του στην Ολομέλεια που θα συγκληθεί στις 3/6/2016, συνέχιση της αποχής μέχρι και τις 15/6/2016.

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση ΔΣ του ΔΣΑ για μετατροπή του ΤΠΔΑ(κλάδος εφάπαξ) σε ΝΠΙΔ

Το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε την προώθηση της διαδικασίας μετατροπής του Τομέα Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (κλάδος εφάπαξ) σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου προαιρετικής ασφάλισης βάσει των διατάξεων του ν. 3029/02 με την άμεση σύνταξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης.Υπενθυμίζεται, ότι με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, προβλέπεται (μόνο για τους Δικηγόρους Αθηνών) υποχρεωτική ασφάλιση στον κλάδο εφ’ άπαξ, με ποσοστό 4% επί του καθαρού εισοδήματός τους, και δη για τους μετά την 1.1.93 ασφαλισμένους,

Διαβάστε Περισσότερα »

Δ.Σ του ΔΣΑ: Απόφαση για αποχή έως και 6 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που συνεδρίασε στις 26 Μαΐου 2016, μετά και την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 24ης Μαΐου 2016, αποφάσισε την συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων της Αθήνας έως και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016.

Το Δ.Σ του ΔΣΑ θα συνεδριάσει εκ νέου την Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2016 για να καθορίσει την περαιτέρω στάση του.

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου