Κτηματολόγιο

ΕΚΧΑ ΑΕ: Ανακοίνωση-ενημέρωση των Δικηγόρων που κληρώθηκαν για τις επιτροπές ενστάσεων

Συνημμένα αρχεία »gd_1955_22.01.pdf

Με έγγραφό του προς τον ΔΣΑ, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ, ανακοινώνει στους Δικηγόρους που κληρώθηκαν ως υποψήφιοι πρόεδροι ή μέλη για τις επιτροπές ενστάσεων, ότι λόγω της συνεχιζόμενης επεξεργσίας των φακέλων των επιτροπών, θα ενημερωθούν με ευθύνη του ΕΚΧΑ ΑΕ εν ευθέτω χρόνω.

Διαβάστε Περισσότερα »

Επείγουσα ανακοίνωση-ενημέρωση του ΕΚΧΑ ΑΕ για τους Δικηγόρους που συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους για τις Επιτροπές Ενστάσεων

Τον Οκτώβριο του 2016, θα ενημερωθούν οι Δικηγόροι που συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους για τις Επιτροπές Εναστάσεων του ΕΚΧΑ ΑΕ, κατα σειρά κληρώσεως για την ανάληψη των καθηκόντων τους, από την αρμόδια Νομική Διεύθυνση του ΕΚΧΑ ΑΕ.

Διαβάστε Περισσότερα »

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής Δικηγόρων Αθηνών στις επιτροπές Ενστάσεων του ΕΚΧΑ ΑΕ για τους ΟΤΑ του Ν. Αττικής.

Οσοι Δικηγόροι Αθηνών ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ενστάσεων, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους και δήλωση ενδιαφέροντος στην ειδική πλατφόρμα στο portal.olomeleia.gr μέχρι και τις 12  Ιουλίου 2016.

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου