Κτηματολόγιο

ΕΚΧΑ ΑΕ: Ανακοίνωση-ενημέρωση των Δικηγόρων που κληρώθηκαν για τις επιτροπές ενστάσεων

Συνημμένα αρχεία »gd_1955_22.01.pdf

Με έγγραφό του προς τον ΔΣΑ, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ, ανακοινώνει στους Δικηγόρους που κληρώθηκαν ως υποψήφιοι πρόεδροι ή μέλη για τις επιτροπές ενστάσεων, ότι λόγω της συνεχιζόμενης επεξεργσίας των φακέλων των επιτροπών, θα ενημερωθούν με ευθύνη του ΕΚΧΑ ΑΕ εν ευθέτω χρόνω.

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου