ΚΕΔ Πιστοποιητικά

Επέκταση της λετουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων-Καθημερινή παραλαβή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δικηγόρων του Δ.Σ.Α. για την διευκόλυνση των συναδέλφων, επεκτείνει την λειτουργία του και θα παραλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών καθημερινά από 09.30΄ έως 15.00΄ (5ος όροφος ΔΣΑ – γραφείο Γενικού Διευθυντή) και κάθε Τετάρτη από 15.00΄ έως 18.00΄ (3ος όροφος ΔΣΑ, νέο κτίριο).

Διαβάστε Περισσότερα »

Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων (ΚΕΔ) - Επέκταση δραστηριοτήτων με έκδοση του συνόλου των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Ο ΔΣΑ, προκειμένου να συνδράμει και να διευκολύνει τους συναδέλφους στην επιτέλεση των καθηκόντων τους, επεκτείνει τις δραστηριότητες του ΚΕΔ με την έκδοση του συνόλου των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Διαβάστε Περισσότερα »

Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων(ΚΕΔ)-Επέκταση δραστηριοτήτων με έκδοση πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια

Το Δ.Σ του ΔΣΑ, προκειμένου να συνδράμει ακόμη περισσότερο τους συναδέλφους στην επιτέλεση των καθηκόντων τους, επεκτείνει τις δραστηριότητες του ΚΕΔ, που λειτουργεί  στην έκδοση πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια.Τα πιστοποιητικά, τα οποία κατ΄ αρχάς και πιλοτικά θα εκδίδονται μέσω ΚΕΔ, αφορούν εταιρείες και δημοσιεύσεις διαθηκών.

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου