Βουλευτικές Εκλογές 2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Από σήμερα 11/5/2012 η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνεται με την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στην οδό ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 τηλ. 2106987704, 727, 729

Διαβάστε Περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ενημερώνουμε εκ νέου τους συναδέλφους ότι το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Μαΐου κατά τις ώρες 7:00 έως 22:00 θα λειτουργεί στο ΔΣΑ Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων Δικαστικών Αντιπροσώπων προκειμένου να επιλύονται απορίες συνάδελφων ή να παρέχονται τηλεφωνικά σχετικές πληροφορίες καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη καθοδήγηση ή υποστήριξη (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3398111, 210 3398196 και 210 3398270).

Από Το Γραφείο Τύπου...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τροποποίηση της απόφασης καθορισμού της αποζημίωσης των αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

Υ.Α. Αριθμ. 17240 (1), ΦΕΚ Β 1437, Ημερομηνία Δημοσίευσης 4-5-2012.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι την 4-5-2012 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 17240 (1), ΦΕΚ Β 1437 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία επανακαθορίζονται τα ποσά της αποζημίωσης των αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και η οποία προβλέπει τα κάτωθι:

[...] 1. «Τροποποιούμε τη με αριθμ.:16744/26−4−2012 κ

Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Γιάννης Αδαμόπουλος απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη την ακόλουθη επιστολή, επισημαίνοντας - ενόψει και της από 2-5-2012 εκδοθείσας διάταξης του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων - τον προβληματικό και αλληλοσυγκρουόμενο χαρακτήρα των ισχυουσών διατάξεων αναφορικά με τη φορολόγηση ή μη της καταβαλλόμενης στους δικαστικούς αντιπροσώπους αποζημίωσης και καλώντας το αρμόδιο Υπουργείο να επαν...
Διαβάστε Περισσότερα »

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η επικράτηση αποκλειστικά και μόνο εισπρακτικού χαρακτήρα λογικών δεν απεφεύχθη ούτε κατά τον προσδιορισμό του ύψους της καταβλητέας προς τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής αποζημίωσης, καθώς διαπιστώνουμε ότι επελέγη για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογικών διαδικασιών τόσο η υπαγωγή της σε φόρο εισοδήματος, όσο και η επιβολή επ' αυτής λοιπών ακατανόητων κρατήσεων (κράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων: 3%, τέλος χαρτοσήμου κα...

Διαβάστε Περισσότερα »

Έμμισθοι Δικηγόροι ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι - Εκλογική άδεια

Έκαστος δικηγόρος οφείλει να συμμορφωθεί στην ανάληψη καθηκόντων δικαστικού αντιπροσώπου, δεδομένου ότι πρόκειται για υποχρέωση που εντάσσεται σε αυτές του δημοσίου λειτουργού και δη με Διαταγή Δημοσίας Αρχής.

Με αφετηρία, λοιπόν, την φύση της συγκεκριμένης υποχρεώσεως του δικηγόρου, εξυπακούεται ότι ο δικηγόρος που τελεί σε σχέση έμμισθης εντολής είτε στον Δημόσιο Τομέα, είτε στον Ιδιωτικό, δικαιούται να μην προσέλθει στην επιχείρηση, προκε...

Διαβάστε Περισσότερα »

Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Διοριστήριων Εγγράφων

Αθήνα, 1η Μαΐου 2012

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, σύμφωνα με νέα απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ως νέο καταληκτικό χρονικό σημείο παραλαβής των διοριστήριων εγγράφων ορίζεται η Τετάρτη 2 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ., μετά το πέρας της οποίας τα σχετικά έγγραφα θα επιστραφούν στον 'Aρειο Πάγο προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία διεξαγωγής νέας κλήρωσης.

Από το Γραφείο Τύπου...

Διαβάστε Περισσότερα »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ S.R.T

Για το σύστημα ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων S.R.T. θα επιλεγούν τυχαία περίπου 5.000 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του συνόλου των εκλογικών τμημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου