Ανάρτηση ΚΥΑ με θέμα: Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».

Κατηγορίες: | |
Συνημμένα αρχεία »6stps465th1o-76o.pdf

Αναρτάται προς ενημέρωση σας, η Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ααφάλισης και Αλληλεγγύης Αν. Πετρόπουλου, με θέμα: Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7-6-2016 (Β,1605) Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».

Μπορείτε να δείτε την ΚΥΑ στο πιο πάνω συνημμένο αρχείο.