Εβδομαδιαίος Κατάλογος Αυτεπαγγέλτως Διοριζομένων Δικηγόρων (άρθρο 6 Ν. 3226/2004)

Κατηγορίες:
Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας  για την εβδομάδα από
 
20 Φεβρουαρίου 2017 έως και  24 Φεβρουαρίου 2017  θα είναι από :
 
ΠΟΘ. (Σταύρος Πόθος) έως και  ΣΙΑΡΚ. (Μαργαρίτα  Σιάρκου)
 
 
Αθήνα, 16/02/2017