Ειρηνοδικείο Πειραιά: Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων Ν.3869/2010

Κατηγορίες:
Συνημμένα αρχεία »generatedreport_1.pdf | xdo_1.pdf | xdo1.pdf

 

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Πράξη επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ν.3869/2010

 

Το Ειρηνοδικείο Πειραιά ενημερώνει με έγγραφό του ότι επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 της υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, σε νέα ημερομηνία εκδίκασης.

Συγκεκριμένα επαναπροσδιορίζονται από 22-1-2019(2 Υποθέσεις) και από  29-1-2019 (18 Υποθέσεις) σε νεα δικάσιμο 29-5-2017.

Το νέο πινάκιο στα παραπάνω συνημμένα αρχεία.