Κλείσιμο φακέλων λόγω αποχής

Κατηγορίες:

Κλείσιμο φακέλων λόγω αποχής

 

 

Η προθεσμία για το κλείσιμο των φακέλων στο Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο και Εφετείο Αθηνών παρατείνεται για μία ημέρα μετά την αποχή, δηλαδή έως την Παρασκευή 19/5.

Εξαιρείται το κλείσιμο των φακέλων της τακτικής διαδικασίας στο Πρωτοδικείο (γίνεται κανονικά).