Προκήρυξη θέσης για την πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Κατηγορίες: |
Συνημμένα αρχεία »ekefe.pdf

Το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Φυσικών Επιστημών(ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος προκηρύσσει την πλήρωση μιάς θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013.

Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορείτε να δείτε στο ως άνω συνημμένο αρχείο.