Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α

Κατηγορίες:

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Απριλίου 2017 παρατείνεται μέχρι και τις 24.04.2017.