Ανακοίνωση 6 "Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Επαναληπτικών Εκλογών"

Κατηγορίες:
1. Οι τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι θα ασκήσουν οι ίδιοι τα καθήκοντά τους στα εκλογικά τμήματα, στα οποία έχουν διορισθεί, εφ’ όσον σε αυτά διενεργείται επαναληπτική εκλογή είτε για ανάδειξη δημοτικής αρχής είτε περιφερειάρχη.

2. Όσοι δικαστικοί αντιπρόσωποι μεταβούν στην Επαρχία, θα παραλάβουν για την πληρωμή τους πρόσθετη διατακτική. Η παραλαβή της θα γίνει από την Εισαγγελία Αθηνών (κτ. 16), από την Τετάρτη 10-11-2010, με την προσκόμιση αντιγράφου του αρχικού διορισμού και εγγράφου για την πιστοποίηση της άσκησης των καθηκόντων τους (π.χ. αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού Νο1, ή βεβαίωση παράδοσης σάκου, ή βεβαίωση Εφορευτικής Επιτροπής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση).

3. Για τους αναπληρωματικούς δικαστικούς αντιπροσώπους θα γίνει από το Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο είναι αρμόδιο από την εκλογική νομοθεσία, νέος διορισμός από τον πίνακα των ήδη διορισθέντων αναπληρωματικών των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου, για την Αττική. Για Πρωτοδικεία της Επαρχίας θα γίνει διορισμός μόνον εφόσον υποβληθεί από αυτά σχετικό αίτημα.

Για την αποζημίωση των αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων που θα μεταβούν στην Επαρχία, θα εκδοθεί διατακτική η οποία θα παραληφθεί από την Εισαγγελία από την Τετάρτη 10.11.2010 μετά την ανακοίνωση των διορισμών, τις απογευματινές ώρες.

Σχετικά Νέα

12 Νοέμβριος 2010
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ...
05 Νοέμβριος 2010
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ...